Statut i Regulaminy

Od stycznia 2019 roku nasza szkoła posiada statut organizacji charytatywnej (Charitable Incorporated Organisation). Naszym celem jest praca dla dobra społeczeństwa poprzez edukację. Działania szkoły jako organizacji CIO określa nasz statut (do pobrania poniżej), który jest dokumentem zarządzająco-administrującym szkoły.

Ponadto, załączony poniżej Regulamin Szkoły jest dokumentem uzupełniającym do statutu Szkoły:

Poniższe regulaminy określają zasady funkcjonowania naszej organizacji: