O szkole

Szkoła Przedmiotów Ojczystych
im. Mikołaja Reja

Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Mikołaja Reja została założona w 1953r. przez rodzinę Państwa Urbanowiczów oraz ówczesnego prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej, Pana M. Nadachowskiego.
Początkowo siedzibą naszej szkoły była St. Margaret’s School przy Sutton Court Road, gdzie zasiadało siedmioro uczniów.

Dziś do naszej szkoły uczęszcza ponad czterystu uczniów. Nasza kadra wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli dba o to, aby każdy uczeń czynił postępy w nauce języka polskiego i zdobywaniu wiedzy o Polsce poprzez indywidualizowanie zadań, ciekawe lekcje z wykorzystaniem materiałów multimedialnych oraz stosowanie zróżnicowanych metod nauczania.

Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Mikołaja Reja pozostaje wierna przesłaniu jej patrona, by dbać o język polski jako element narodowej tożsamości.
Od 65 lat kolejne pokolenia uczniów i uczennic uczęszczających do naszej szkoły zagłębiają tajniki języka i literatury polskiej. Uczą się też historii, geografii, religii i śpiewu.

Nasz patron

Rej z Nagłowic (1505 -1569) – poeta, prozaik, tłumacz. Rzecznik reformacji w Polsce; wielokrotny poseł, właściciel wielu wsi. W swojej twórczości literackiej czerpał zarówno ze wzorców średniowiecznych, jak i humanistycznej literatury łacińskiej, opowiadając się po stronie reform przekształcających państwo w szlachecką Rzeczpospolitą.

Rej był samoukiem – chociaż w dzieciństwie nie przykładał się do nauki, to jako młodzieniec zaczął się interesować otaczającym go światem i dokształcać. Był bacznym obserwatorem ludzi i wydarzeń i brał czynny udział w życiu publicznym. Rej był pierwszym polskim pisarzem, który pisał wyłącznie po polsku. Nazwano go za to “ojcem literatury polskiej”, a król król Zygmunt I Stary ofiarował mu wioskę – pierwszą nagrodę materialnował za twórczość. Rej miał liczne majątki, którymi doskonale zarządzał. Wiele podróżował po Polsce. Za granicę nigdy nie wyjeżdżał.

Jego utwory są orginalne i odzwierciedlają ówczesne życie narodu. Był ceniony za mądrość życiową i przyczynienie się do zwycięstwa języka ojczystego nad panującą wtedy w literaturze łaciną.