O szkole

Nasz patron

Rej z Nagłowic (1505 -1569) – poeta, prozaik, tłumacz. Rzecznik reformacji w Polsce; wielokrotny poseł, właściciel wielu wsi. W swojej twórczości literackiej czerpał zarówno ze wzorców średniowiecznych, jak i humanistycznej literatury łacińskiej, opowiadając się po stronie reform przekształcających państwo w szlachecką Rzeczpospolitą.

Rej był samoukiem – chociaż w dzieciństwie nie przykładał się do nauki, to jako młodzieniec zaczął się interesować otaczającym go światem i dokształcać. Był bacznym obserwatorem ludzi i wydarzeń i brał czynny udział w życiu publicznym. Rej był pierwszym polskim pisarzem, który pisał wyłącznie po polsku. Nazwano go za to “ojcem literatury polskiej”, a król król Zygmunt I Stary ofiarował mu wioskę – pierwszą nagrodę materialnował za twórczość. Rej miał liczne majątki, którymi doskonale zarządzał. Wiele podróżował po Polsce. Za granicę nigdy nie wyjeżdżał.

Jego utwory są orginalne i odzwierciedlają ówczesne życie narodu. Był ceniony za mądrość życiową i przyczynienie się do zwycięstwa języka ojczystego nad panującą wtedy w literaturze łaciną.

Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Mikołaja Reja pozostaje wierna przesłaniu jej patrona, by dbać o język polski jako element narodowej tożsamości.
Od prawie 70-ciu lat kolejne pokolenia uczniów i uczennic uczęszczających do naszej szkoły zagłębiają tajniki języka i literatury polskiej. Uczą się też historii, geografii, religii i śpiewu.