Struktura organizacji

Zarząd Szkoły

Po przyznaniu naszej Szkole przez Charity Commission statusu Organizacji Charytatywnej Zarząd Szkoły został podzielony na dwie komórki organizacyjne:

Rada Powierników: komórka odpowiedzialna za zarządzanie zasobami i procesami Szkoły, tj: strategią i planowaniem, działaniami finansowymi, rekrutacją i szkoleniem pracowników, itp.

Komitet Rodzicielski: komórka wspomagająca organizację i pracę Szkoły, imprez ponadprogramowych i okolicznościowych

Pracę Zarządu określa poniższa struktura:

Członkowie Rady Powierników

Agata Kusiak

Agata Kusiak – Sprawująca Obowiązki Prezesa Zarządu

Pracuję w Zarządzie od 2007r. Obecnie pracuję w szkole angielskiej. W naszej szkole przez 4 lata byłam prezesem Zarządu, wcześniej przez 4 lata Zastępcą Prezesa. Obecnie nadzoruję dyżurami. Posiadam umiejętności organizacyjne, praca w zespole i praca w stresie. Jestem osobą sumienną i odpowiedzialną, mam praktykę na najwyższym stanowisku w Zarządzie, a jeśli zajdzie potrzeba pracuję na każdym stanowisku, w zależności od wymogu sytuacji.

Kontakt: [email protected]

[email protected]

Małgorzata Napiórkowsa

Małgorzata Napiórkowska – Zastępca Prezesa i Oficer Kadrowy

tbc

Kontakt: [email protected]

Małgorzata Kut

Małgorzata Kut – Zastępca Prezesa

W Zarządzie pracuję od 5 lat, w tym dwie 2-letnie kadencje na stanowisku Zastępcy Prezesa. Mam ponad dwunastoletnie doświadczenie pracy na stanowiskach zorientowanych na klienta indywidualnego jak i korporacyjnego. Analiza danych klientów transferowych warunków i restrykcji możliwych zmian w celu zapewnienia jak najlepszego rozwiązania względem finansowym. Budowanie indywidualnej oferty dopasowanej do klienta. Weryfikacja przestrzegania procedur wewnętrznych, kontroli jakości, prezentacji marki. Jestem osobą rzetelną, zaangażowaną i zorientowaną na osiągnięcie celu poprzez uzyskanie jak najlepszego rezultatu zadowalającego wszystkie strony.

Kontakt: [email protected]

Magdalena Dembek

Magdalena Dembek – Sekretarz

Pracuję w Zarządzie od października 2019r. Zawodowo pracuję w bibliotece w szkole angielskiej. Doświadczenie zawodowe i umiejętności: kontakt z dziećmi, prowadzenie firmy męża, ukończenie kursu komputerowego, ukończenie kursu księgowości, rachunkowości i rachunkowości komputerowej. Jestem pogodną, komunikatywną i zorganizowaną osobą. Moim celem jest wspieranie szkoły dla dobra naszych dzieci.

Kontakt: [email protected]

Emilia Piera

Emilia Piera – Oficer Organizacyjny

Pracuję w Zarządzie od lutego 2017, najpierw jako sekretarz, następnie jako prezes (2018-2020). Zawodowo zajmuję się coachingiem oraz konsultingiem w zakresie szkolenia i rozwoju liderów i kierowników; mam doświadczenie pracy w sektorze publicznym oraz prywatnym w zarządzaniu zasobami ludzkimi, kierowaniu projektami, ulepszaniu procesów, itp; przez wiele lat pracowałam w linii lotniczej a wcześniej w kateringu i hotelarstwie przez co mam ogromne doświadczenie w obsłudze klienta, ale też pracy z ludżmi z różnych środowisk i o różnym zapleczu kulturowym.

Kontakt: [email protected]

Aneta Pacześ – Oficer Organizacyjny

Kontakt: [email protected]

Daniel Wiśniewski

Daniel Wiśniewski – Oficer Organizacyjny

Kontakt: [email protected]

Piotr Bielak

Piotr Bielak – Oficer Organizacyjny

Pracuję w Zarządzie od 2017r. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem, zarządzaniu budżetami i umiejętność rozwiązywania konfliktów nabyta w Polsce i w UK. Z wykształcenia matematyk pracujący w obsłudze klienta od 2003. Jako główny cel stawiam sobie stworzenie jak najbardziej komfortowego, przyjaznego i wspierającego środowiska dla naszych uczniów do nauki języka polskiego, polskich tradycji I kultury. Jestem energiczną, punktualną, bardzo zorganizowaną i konsekwentną osobą, dla której edukacja dzieci w języku polskim jest bardzo ważna.

Kontakt: [email protected]

Lidia Ziółkowska

Lidia Ziółkowska – Oficer Organizacyjny

Członkini Komitetu Rodzicielskiego od 2018r.

Kontakt: [email protected]

Barbara Redestowicz – Oficer Organizacyjny

Członkini Komitetu Rodzicielskiego od 2022 r.

Kontakt: [email protected]

Członkowie Komitetu Rodzicielskiego

Barbara Wizowska

Członkini Komitetu Rodzicielskiego od 2022 r.

Kontakt:

Elżbieta Tumas

Elżbieta Tumas

Członkini Komitetu Rodzicielskiego od 2019 r.

Kontakt: [email protected]

Katarzyna Rabsztyn

Katarzyna Rabsztyn

Członkini Komitetu Rodzicielskiego od 2022 r.

Kontakt: [email protected]

Christiana Hewanicka

Członkini Komitetu Rodzicielskiego od 2022 r.

Kontakt:

Magdalena Prus

Członkini Komitetu Rodzicielskiego od 2022 r.

Kontakt:

Paweł Wilczyński

Członek Komitetu Rodzicielskiego od 2022 r.

Kontakt: [email protected]

Pracownicy Administracyjni

Agnieszka Wodecka

Agnieszka Wodecka

Oficer Księgowy

Kontakt: [email protected]

Katarzyna Oyrzanowska

Katarzyna Oyrzanowska

Koordynator Dyżurów

Kontakt: [email protected]

Sylwia Korniak

Sylwia Korniak

Administrator

Kontakt: [email protected]

Prezesi Zarządu w latach 1953 – 2021

 • Teodor Urbanowicz
 • Stanisław Liszka
 • Tadeusz Chachulski
 • Adam Barszcz
 • Andrej Stypułkowski
 • Adam Robiński
 • Wiesław Klamut
 • Ryszard Kotaś
 • Jerzy Kruk-Strzelecki
 • Tadeusz Świstak
 • Karol Wolski
 • Krzysztof Piotrowski
 • Elżbieta Hopkins
 • Elżbieta Wonsowska
 • Marek Jakubczyk
 • Wiesław Pawluczyk
 • Andrzej Hewanicki
 • Ewa Butryn
 • Marek Piskorz
 • Michał Bartyzel
 • Agata Kusiak
 • Kinga Kosterska
 • Emilia Piera-Adamczyk
 • Kinga Kosterska