Struktura organizacji

Zarząd Szkoły

Po przyznaniu naszej Szkole przez Charity Commission statusu Organizacji Charytatywnej Zarząd Szkoły został podzielony na dwie komórki organizacyjne:

Rada Powierników: komórka odpowiedzialna za zarządzanie zasobami i procesami Szkoły, tj: strategią i planowaniem, działaniami finansowymi, rekrutacją i szkoleniem pracowników, itp.

Komitet Rodzicielski: komórka wspomagająca organizację i pracę Szkoły, imprez ponadprogramowych i okolicznościowych

Pracę Zarządu określa poniższa struktura:

Członkowie Rady Powierników

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png
Kinga Kosterska

Kinga Kosterska – Prezes Zarządu

Pracuję w Zarządzie od listopada 2013. Podczas mojej poprzedniej kadencji na stanowisku Prezesa (listopad 2016 – listopad 2018), Charities Commission przyznało szkole status organizacji charytatywnej. Dodatkowo działam w ZHP pgk (Związek Haracerstwa Polskiego poza granicami kraju), i przez ostatnie 5 lat pełnię funkcję skarbnika Chorągwi WB. Zarządzałam projektami, które pomagały młodym ludziom w podniesieniu swojej samooceny I pewności siebie w szkole i w pracy, jak i w osiąganiu nowych kwalifikacji.

Kontakt: [email protected]

[email protected]

Piotr Bielak

Piotr Bielak – Zastępca Prezesa

Pracuję w Zarządzie od 2017r. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem, zarządzaniu budżetami i umiejętność rozwiązywania konfliktów nabyta w Polsce i w UK. Z wykształcenia matematyk pracujący w obsłudze klienta od 2003. Jako główny cel stawiam sobie stworzenie jak najbardziej komfortowego, przyjaznego i wspierającego środowiska dla naszych uczniów do nauki języka polskiego, polskich tradycji I kultury. Jestem energiczną, punktualną, bardzo zorganizowaną i konsekwentną osobą, dla której edukacja dzieci w języku polskim jest bardzo ważna.

Kontakt: [email protected]

Ilona Bieńkowska

Ilona Bieńkowska – Skarbnik

W Zarządzie pracuję od 2015r.

Pracuję jako Finance Manager w dużym biurze rachunkowym. Mam ponad 13-letnie doświadczenie w księgowości w Wielkiej Brytanii, jak również roczne doświadczenie w Polsce. Posiadam kwalifikacje ACCA od roku 2009. Jestem absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie uzyskałam tytuł magistra w roku 2005

Kontakt: [email protected]

Joanna Dancewicz

Joanna Dancewicz – Oficer Kadrowy

Pracuję w Zarządzie od 2014r. Mam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu Szkoły i pomocy w czynnościach administracyjnych i organizacyjnych. Wspomagam efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi od 2018r. Moim celem jest godne reprezentowanie naszej Szkoły, szerzenie wartości i tradycji polskich w Anglii, oraz dobre zarządzanie szkołą i wspieranie grona pedagogicznego.

Kontakt: [email protected]

Magdalena Dembek

Magdalena Dembek – Sekretarz

Pracuję w Zarządzie od października 2019r. Zawodowo pracuję w bibliotece w szkole angielskiej. Doświadczenie zawodowe i umiejętności: kontakt z dziećmi, prowadzenie firmy męża, ukończenie kursu komputerowego, ukończenie kursu księgowości, rachunkowości i rachunkowości komputerowej. Jestem pogodną, komunikatywną i zorganizowaną osobą. Moim celem jest wspieranie szkoły dla dobra naszych dzieci.

Kontakt: [email protected]

Agata Kusiak

Agata Kusiak – Oficer Organizacyjny

Pracuję w Zarządzie od 2007r. Obecnie pracuję w szkole angielskiej. W naszej szkole przez 4 lata byłam prezesem Zarządu, wcześniej przez 4 lata Zastępcą Prezesa. Obecnie nadzoruję dyżurami. Posiadam umiejętności organizacyjne, praca w zespole i praca w stresie. Jestem osobą sumienną i odpowiedzialną, mam praktykę na najwyższym stanowisku w Zarządzie, a jeśli zajdzie potrzeba pracuję na każdym stanowisku, w zależności od wymogu sytuacji.

Kontakt: [email protected]

Małgorzata Kut

Małgorzata Kut – Oficer Organizacyjny

W Zarządzie pracuję od 5 lat, w tym dwie 2-letnie kadencje na stanowisku Zastępcy Prezesa. Mam ponad dwunastoletnie doświadczenie pracy na stanowiskach zorientowanych na klienta indywidualnego jak i korporacyjnego. Analiza danych klientów transferowych warunków i restrykcji możliwych zmian w celu zapewnienia jak najlepszego rozwiązania względem finansowym. Budowanie indywidualnej oferty dopasowanej do klienta. Weryfikacja przestrzegania procedur wewnętrznych, kontroli jakości, prezentacji marki. Jestem osobą rzetelną, zaangażowaną i zorientowaną na osiągnięcie celu poprzez uzyskanie jak najlepszego rezultatu zadowalającego wszystkie strony.

Kontakt: [email protected]

Emilia Piera-Adamczyk

Emilia Piera-Adamczyk – Powiernik

Pracuję w Zarządzie od lutego 2017, najpierw jako sekretarz, następnie jako prezes (2018-2020). Zawodowo zajmuję się coachingiem oraz konsultingiem w zakresie szkolenia i rozwoju liderów i kierowników; mam doświadczenie pracy w sektorze publicznym oraz prywatnym w zarządzaniu zasobami ludzkimi, kierowaniu projektami, ulepszaniu procesów, itp; przez wiele lat pracowałam w linii lotniczej a wcześniej w kateringu i hotelarstwie przez co mam ogromne doświadczenie w obsłudze klienta, ale też pracy z ludżmi z różnych środowisk i o różnym zapleczu kulturowym.

Kontakt: [email protected]

Lidia Ziółkowska

Lidia Ziółkowska – Powiernik

Oficjalnie do Zarządu wstąpiłam w 2018r. Już wcześniej służyłam pomocą w naszej szkole. Mam 17-lenie doświadczenie pracy w zespole. Jestem osobą pracowitą, sumienną i kokeżeńską.  Praca w takim zespole jak Zarząd naszej Szkoły to czysta przyjemność. Możemy polegać na sobie bo mamy wspólny cel – dobro naszej szkoły i dzieci jest dla nas najważniejsze.

Kontakt: [email protected]

Marek Kozber – Powiernik

Członek Zarządu od 2019r.

Kontakt: [email protected]

Członkowie Komitetu Rodzicielskiego

Elżbieta Tumas

Elżbieta Tumas

Członkiem Komitetu Rodzicielskiego zostałam w 2019 r. Pomagam koleżankom i kolegom z Zarządu w organizacji dni zajęć lekcyjnych, prowadzeniu szkoły i organizacji imprez okolicznościowych. Jestem osobą uprzejmą i uczynną. Dbam o utrzymanie miłej atmosfery w pracy z Zarządem i Rodzicami.

Kontakt: [email protected]

Marzena Baka

Członkini Komitetu Rodzicielskiego od 2019 r.

Kontakt: [email protected]

Michalina Sikora

Członkini Komitetu Rodzicielskiego od 2019 r.

Kontakt: [email protected]

Pracownicy Administracyjni

Agnieszka Wodecka

Oficer Księgowy

Kontakt: [email protected]

Katarzyna Oyrzanowska

Katarzyna Oyrzanowska

Koordynator Dyżurów

Kontakt: [email protected]

Sylwia Korniak

Sylwia Korniak

Administrator

Kontakt: [email protected]

Prezesi Zarządu w latach 1953 – 2021

 • Teodor Urbanowicz
 • Stanisław Liszka
 • Tadeusz Chachulski
 • Adam Barszcz
 • Andrej Stypułkowski
 • Adam Robiński
 • Wiesław Klamut
 • Ryszard Kotaś
 • Jerzy Kruk-Strzelecki
 • Tadeusz Świstak
 • Karol Wolski
 • Krzysztof Piotrowski
 • Elżbieta Hopkins
 • Elżbieta Wonsowska
 • Marek Jakubczyk
 • Wiesław Pawluczyk
 • Andrzej Hewanicki
 • Ewa Butryn
 • Marek Piskorz
 • Michał Bartyzel
 • Agata Kusiak
 • Kinga Kosterska
 • Emilia Piera-Adamczyk
 • Kinga Kosterska