Sprawozdania z Walnych Zebrań

Poniżej załączone są sprawozdania z działalności szkoły.

2023

2022

2021

2020

2019

Załącznik 4 – Balance sheet 2019

Załącznik 5 – Profit and Loss Sheet – August 2019

Załącznik 6 – Actuals vs Budget  – August 2019

Załącznik 7 – Struktura Zarzadu

2018

Załącznik 5 – Program nauczania i podreczniki 2018

Załącznik 6 – Balance/ profit and loss sheets 2018

2017

Aby otrzymać dostęp do sprawozdań z działalności Szkoły z lat poprzednich prosimy o kontakt z Prezesem Zarządu na adres e-mail [email protected]

To gain access to reports on the School’s operations in previous years please contact the Chair of Management Board on e-mail address [email protected]