Sprawozdania z Walnych Zebrań

2020

Co roku w miesiącu listopadzie odbywa się Zebranie Walne naszej organizacji. Niestety, z powodu pandemii Covid-19 i związanych z nią ograniczeń, oraz wyzwań logistycznych, nie jest obecnie możliwe zorganizowanie zebrania. Będziemy monitorować sytuację i poinformujemy Państwa, kiedy zorganizowanie zebrania będzie możliwe. 

Poniżej załączamy sprawozdania z działalności szkoły za rok 2019/20.

2019

Załącznik 1 – Sprawozdanie Dyrektora 2019

Załącznik 2 – Sprawozdanie Prezesa Zarządu 2019

Załącznik 3 – Sprawozdanie Skarbnika 2019

Załącznik 4 – Balance sheet 2019

Załącznik 5 – Profit and Loss Sheet – August 2019

Załącznik 6 – Actuals vs Budget  – August 2019

Załącznik 7 – Struktura Zarzadu

2018

Sprawozdanie z Walnego Zebrania 2018

Załącznik 1 – Sprawozdanie Dyrektora 2018

Załącznik 2 – Sprawozdanie Prezesa Zarządu 2018

Załącznik 3 – Sprawozdanie Skarbnika 2018

Załącznik 4 – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 2018

Załącznik 5 – Program nauczania i podreczniki 2018

Załącznik 6 – Balance/ profit and loss sheets 2018

2017

Sprawozdanie z Walnego Zebrania 2017

Załącznik 1 – Sprawozdanie Dyrektora 2017

Załącznik 2 – Sprawozdanie Prezesa Zarządu 2017

Załącznik 3 – Sprawozdanie Skarbnika 2017

Załącznik 4 – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 2017

2016

Sprawozdanie z Walnego Zebrania 2016