Nasi Partnerzy i Sponsorzy

Partnerzy

Polska Macierz Szkolna

Nasza szkoła od wielu lat jest pełnoprawnym i czynnym członkiem Polskiej Macierzy Szkolnej z siedzibą w Londynie. Jest to organizacja, która zrzesza polskie szkoły, koordynuje współpracę z ministerstwem edukacji w Polsce, organizuje szkolenia i konferencje dla nauczycieli.
Dzięki temu członkowsku nasi uczniowie biorą odział w konkursach, akademiach i występach reprezentując naszą szkołę. Jako członek PMS otrzymujemy również zniżki w opłatach za konferencje i szkolenia dla uczniów przygotowujących się do egzaminów A Level i nauczycieli na wszystkich szczeblach nauczania.

Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”

Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową powołaną w lutym 1990 roku. Stowarzyszenie działa pod patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i współpracuje z Ministrem Spraw Zagranicznych. Stowarzyszenie, traktując swoją pracę jako służbę, stale rozwija zakres zaangażowania w celu umacnianiu więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną. Stowarzyszenie realizuje zadania państwowe zlecane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Sportu.

Parafia pw Św. Andrzeja Boboli

Parafia powstała w roku 1961. Kościół, nabyty od szkockich Prezbiterianów, poświęcono św. Andrzejowi Boboli – męczennikowi kresów wschodnich Rzeczypospolitej. Po remoncie i dostosowaniu go do polskich potrzeb kościół ten poświęcił 8 grudnia 1961 r. ks. Infulat Michalski. 

Przez cały czas istnienia parafii pełniła ona i nadal pełni podwójną role: z jednej strony jest normalną parafią obsługującą Polaków zamieszkałych w tej części Londynu, a z drugiej centralnym ośrodkiem polskiego życia religijno-narodowego. 

Radio Bobola

Radio jest inicjatywą członków parafii p.w. Św. Andrzeja Boboli w Londynie.

Wszystkie działania szeroko rozumianego projektu „Radio Bobola” związane są z promowaniem treści i wartości chrześcijańskich, patriotycznych oraz ukierunkowanych na rozwój intelektualny i społeczny w lokalnych społecznościach.

Projekt założycielski podkreśla wielką rolę tożsamości kulturowej, w którym niezwykle ważnym jest podtrzymywanie, pogłębianie i rozwijanie związku z Polską i Polakami poprzez odkrywanie wspólnych korzeni w Polakach, niezależnie, kiedy wyjechali z Ojczyzny lub urodzonych poza Jej granicami. W tym zakresie duży nacisk kładziemy na historię Polski, dziedzictwo narodowe i bieżące sprawy społeczno-kulturalne.

Sponsorzy

Short & Tall

Short & Tall, kafejka przy stacji Chiswick, Burlington Lane W4 3HB, to nasz partner i wielokorotny sponsor imprez szkolnych.

Szort & Tall zaprasza wszystkich z rodziny szkoły Mikołaja Reja na pyszne napoje gorące w atrakcyjnej cenie 

Kawa – £1.50 

Kakao – £1.00 

Oferta ważna w każdą sobotę. Należy podać hasło „POLSKA SZKOŁA” przy zakupie napojów. 

Sainsbury’s Alperton

Sainsbury’s Alperton jest sponsorem naszych imprez szkolnych.

Dziękujemy za Waszą szczodrość i z niecierpliwością oczekujemy na możliwość dalszej współpracy w roku szkolnym 2021-22.