Podręczniki

Klasa 0

“Maja uczy się i bawi”, cz. 1 i cz. 2

M. Pawlusiewicz

Klasa 2

“Sprytny Ołówek” (3 części: czytanka i ćwiczenia razem)

“Trening z Ołówkiem” – dodatek

M. Małyska

Klasa 4

“Szybki Długopis” – podręcznik

“Trening z Długopisem” – ćwiczenia  (3 części)

M. Małyska

“Historia Polski: Średniowiecze” (podręcznik dwuletni)

W. Bobiński

Klasa 6

“W radosnym kręgu” -czytanka i ćwiczenia razem

M. Pawlusiewicz

Klasa II gim

“Od dzwonka do dzwonka” – Podręcznik i ćwiczenia razem

Podręcznik sponsorowany przez Senat RP

Klasa 1

“Figlarna Kredka” (3 części: czytanka i ćwiczenia razem)

“Kredkowanka” – dodatek

M. Małyska

Klasa 3

“Ciekawskie pióro” (3 części; czytanka i ćwiczenia razem)

“Trening z piórem” – dodatek

M. Małyska

Klasa 5

“Piękna nasza Polska cała” -czytanka

“Piękna nasza Polska cała” -ćwiczenia

M. Pawlusiewicz

“Historia Polski: Średniowiecze” (podręcznik dwuletni)

W. Bobiński

Klasa I gim

“Sercem w stronę ojczyzny” -czytanka i ćwiczenia razem

M. Pawlusiewicz

Klasa III gim

“Nowe Tematy GCSE Polish”-czytanka, ćwiczenia i dodatek (pomoc w przygotowaniu do egzaminu)

praca zbiorowa pod redakcją Renaty Jareckiej

Klasa IV gim (GCSE)

“Nowe Tematy GCSE Polish”-czytanka, ćwiczenia i dodatek (pomoc w przygotowaniu do egzaminu)

praca zbiorowa pod redakcją Renaty Jareckiej