Dyżury – zapisy

Dyżury pełnione przez rodziców  są bardzo ważnym elementem funkcjonowania naszej szkoły.

Bez tej współpracy i  pomocy nie jesteśmy w stanie zapewnić dzieciom bezpieczeństwa i sprawnego działania szkoły .

Każda z rodzin jest zobowiązana pełnić dyżur trzy razy w ciągu jednego roku szkolnego. Zasady odbywania dyżurów opisane są w Regulaminie Szkoły, i stanowią, że:

 1. Rodzice / opiekunowie prawni są zobowiązani do odbywania dyżurów w poniższym wymiarze:
  a. Trzy dyżury rocznie dla rodziców, których dzieci uczęszczają do klas od przedszkola (P) do III gimnazjalnej (od nowego roku szkolnego kl. 9)
  b. Rodzice, których dzieci uczęszczają do klasy IV gimnazjalnej (od nowego roku szkolnego kl. 10), AS i A2 zwolnieni są z dyżurów
  c. Rodzice, którzy są członkami Zarządu zwolnieni są z dyżurów
  d. Rodzice, którzy pełnią usługi dla szkoly ustalone przez Zarząd są zwolnieni z dyżurów
  e. Rodzice, którzy są nauczycielami lub zajmują stanowisko dyrektora lub wicedyrektora zwolnieni są z dyżurów
 2. Dyżur trwa od godziny 8:30 do godziny 13:00.
 3. Dyżurni są zobowiązani przychodzić na dyżur punktualnie. Dzieci można zostawić w jadalni od godziny 8.30 pod opieką dyżurującego nauczyciela.
 4. W przypadku, kiedy rodzic nie może zgłosić się w terminie na dyżur, jest zobowiązany zorganizować na swoje miejsce zastępstwo i powiadomić o zmianach osobę z Zarządu, która zajmuje się dyżurami nie później niż 24h przed wyznaczoną datą.
 5. W przypadku nieodrobienia jednego dyżuru przepada depozyt, a każdy kolejny nieodrobiony dyżur oznacza karę w wysokosci £50; po czym rodzic jest zobowiązany do uiszczenia nowego depozytu.
 6. Dyżurni podlegają administratorowi i są zobowiązani do wykonywania zleconych im zadań.
 7. Ze względów bezpieczeństwa nie można przyprowadzić na dyżur małych dzieci.

Zapisz się na dyżur!

Zapisy na dyżury prowadzone są przed końcem każdego roku szkolnego. Zapisy odbywają się poprzez wypełnienie formularza on-line, do którego link zostanie Państwu wysłany drogą e-mailową.

Należy wypełnić trzy odrębne formularze on-line – każdy na jedną z trzech wybranych sobót. Miejsca na dyżurze będą przydzielane automatycznie w kolejności zgłoszeń. W przypadku nieuzyskania przydziału dyżuru w wybraną przez siebie datę, należy wypełnić kolejny formularz.

Aby uzyskać bliższe informacje na temat rejestracji dyzurów prosimy o kontakt z Oficerem Organizacyjnym, Panią Agatą Kusiak, drogą e-mailową, pisząc na adres [email protected]

Dziękujemy za Wasze wsparcie.