Legitymacje

PILNE: Złóż wniosek o legitymację i zdobądż dotację dla Szkoły!

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Zbliża się termin składania wniosków o legitymacje uczniowskie.

W tym roku szkolnym chcemy szczególnie mocno zachęcić wszystkich Państwa do złozenia wnisku dla każdego z Waszych dzieci uczęszczających do naszej Szkoły. Jest to spowodowane możliwością pozyskania wyjątkowo dużych dotacji przydzielanych szkołom polonijnym przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, pod kierownictwem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

Z powodu pandemii Covid-19 nie uzyskaliśmy wystarczających dochodów, aby pokryć wszystkie nasze koszty; byliśmy zmuszeni użyć szkolnych oszczędności, aby utrzymać jakość nauczania.

Corocznie Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wspomaga naszą Szkołę, przydzielając dotacje w wysokości ok. £2000 rocznie. Środki te pomogły w pokryciu kosztu wynajmu budynku, wynagrodzenia pracowników lub materiałów dydaktycznych.

W tym roku mamy możliwość pozyskania znacznej sumy, ok. £8000, czyli prawie trzykrotnej wartości poprzednio pozyskiwanych dotacji. Ostateczna suma dotacji zależna będzie od ilości wyrobionych legitymacji uczniowskich, które traktowane będą jako potwierdzenie liczby uczniów i potrzeb naszej Szkoły.

Złóż wniosek o legitymację i zapewnij Twojemu dziecku najlepszą polską edukację!

Zachęcamy wszystkich Państwa do złożenia wniosku o legitymację uczniowską dla Waszego dziecka, nawet jeśli nie planowali Państwo używać tego dokumentu. Jest to konieczne do uzyskania przez Szkołę stuprocentowej wartości tegorocznej dotacji.

Aby ułatwić process składania wniosków, Szkoła przygotuje wnioski dla uczniów, a Zarząd i pracownicy pomogą w ich wypełnieniu. Wnioski będzie można podpisać i złożyć w Szkole podczas sprzedaży podręczników – o dacie i szczegółach poinformujemy Państwa w najblizszym czasie.