Opłaty za rok szkolny 2023/2024

Opłaty za rok szkolny 2023/24 wynoszą:

Opłata podstawowa:

Jedno dziecko – £120 ( za trymestr)

Dwoje dzieci – £190 ( za trymestr)

Troje dzieci – £225 ( za trymestr)

Opłata ze zniżką:

Jedno dziecko – £110 ( za trymestr)

Dwoje dzieci – £180 ( za trymestr)

Troje dzieci – £215 ( za trymestr)

Uwagi dotyczące opłat:

  • Opłata ze zniżką naliczana będzie przez pierwsze cztery tygodnie każdego trymestru, do ustalonej daty;
  • Opłata standardowa (bez zniżki) naliczana będzie przez kolejne cztery tygodnie każdego trymestru, do ustalonej daty;
  • Opłaty naniesione poza wymienionymi datami potraktowana będzie jako opłata nieterminowa i zostanie poddana opłącie administracyjnej w wysokosci  £30. Opłata administracyjne naliczona zostanie automatycznie w przypadku nieuiszczeniu opłaty trymestralnej lub jej części;
  • Opłata trymestralna musi zostać uiszczona przed rozpoczęciem trymestru, którego opłata dotyczy;
  • W przypadku nieuiszczenia opłat rodzina otrzyma upomnienie w formie pisemnej i telefonicznej z wezwaniem do uiszczenia zobowiązania w terminie siedmiu (7) dni;
  • Konsekwencją nieuiszczenia zobowiązania (opłaty standardowej i opłaty administracyjnej) może być skreślenie dziecka(-ci) z listy uczniów co jest równoznaczne z niemożliwością pobierania nauki w naszej szkole.


Opłaty prosimy uiszczać przelewem na nasze konto bankowe, w rubryce “Reference” wstawiając imię i nazwisko dziecka.

Naz wa banku: HSBC Bank
Nazwa konta: MIKOLAJ REJ POLISH SCHOOL
Numer konta: 51690167
Kod oddziału: 40-02-13

Alternatywnie, opłaty można uiszczać osobiście w budynku szkoły kartą płatniczą/kredytową.

Pytania na temat płatności prosimy kierować na adres e-mail: [email protected]

Prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem Opłat

Jako organizacja charytatywna przyjmujemy darowizny o dowolnej kwocie. Uzyskane tak środki przeznaczamy na wyposażenie szkoły, np. w pomoce dydaktyczne, sprzęt adtio/IT, itp.

Darowiznę można przekazać jako Gift Aid. Informacje dotyczące Gift Aid znajdują się na stronie Gift Aid – Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Mikołaja Reja (psmrej.org)