Pomoc logopedyczna

Oferujemy naszym uczniom pomoc logopedyczną. Kładziemy nacisk na prawidłowy rozwój mowy dziecka i kształcenie zdolności poznawczych i motoryki.

Logopeda/pedagog specjalny współpracująca z naszą placówką – dr Ewelina Woźnicka, prowadzi zajęcia z dziećmi mające na celu korygowanie niewłaściwych nawyków i ćwiczenie prawidłowej wymowy.

W pracy z dziećmi łączymy rozrywkę z nauką, wspomagane odpowiednimi pomocami logopedycznymi.

Warsztaty logopedyczne już od września 2021!

Już od września w naszej szkole planowane są warsztaty logopedyczne skierowane do Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i zerówki.

Głównym celem warsztatów jest przekazanie rodzicom najważniejszych zagadnień z zakresu profilaktyki logopedycznej. Podczas spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: rozwój mowy dziecka – jak przebiega i od czego zależy, przyczyny wad wymowy, kiedy należy spotkać się z logopedą, profilaktyka logopedyczna w domu.

Szczegóły opublikujemy wkrótce