Covid-19

Prośba o przestrzeganie reguł

W tych trudnych czasach Covidu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na terenie szkoły, obowiązuje ruch jednokierunkowy. Wszyscy rodzice proszeni są o wchodzenie na teren szkoły bramą od strony Staveley Road i zaprowadzenie swoich dzieci na boisko, skąd będą odebrane przez wychowawcę klasy.
Rodzicom zabrania się wstępu do budynku z wyjątkiem osób pełniących dyżury!
Po odprowadzeniu dzieci, wszyscy rodzice powinni ponownie udać się w kierunku boiska sportowego i dalej w prawo w kierunku małego wyjścia przy stojaku rowerowym na Burlington Lane (naprzeciwko wejścia do parku).

Wiemy, że jest to dla Państwa utrudnienie, ale w tym trudnym dla nas wszystkich czasie prosimy Państwa o pomoc w utrzymaniu tego nowego systemu i wsparcie dla dobra nas wszystkich.

Prosimy również wszystkich o zachowanie zasad społecznego dystansu, noszenie masek zakrywających usta i nos oraz współpracę z osobami noszącymi żółte kamizelki.
Niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa grozi wymówieniem nam budynku i zamknięciem szkoły!!!

Dokumenty dotyczące działania szkoły w czasie pandemii: